คำอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 5 ชั่วโมง 29 นาที
4 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 5 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
สมาคม นายหน้าประกันภัยไทย
TIBA

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association)  ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.tiba.or.th

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

โดย สมาคม นายหน้าประกันภัยไทย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 950 บาท

(ไม่รวม VAT)
เข้าเรียนได้ทันที
  สมัครเรียน

หลักสูตรสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ความรู้ด้าน Technical & Business Knowledge (Pillar 1) จำนวน 6 ชั่วโมง


กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เวลา(นาที)
บทเรียนที่ 1 1:43:08  
บทเรียนที่ 2 1:13:26  
บทเรียนที่ 3 53:29  
บทเรียนที่ 4 1:39:22  
ข้อสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
เอกสารประกอบการบรรยาย กรมธรรม์ประกันภัย.pdf
เอกสารประกอบการบรรยาย กรมธรรม์ประกันภัย(1).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ